Kontaktinformasjon


Øvre Eiker kirkelige fellesråd

Adresse: PB 116, 3301 Hokksund 
Telefon:
32 25 26 50
Epost:
post@eiker.kirken.no
Åpningstider: kl.08.00 - 15.00
Telefontid: kl. 09.00 - 14.00


Prosten i Eiker
Soknepresten i Bakke og Haug 
Undervisningslederen  i Øvre Eiker
Diakonen i Øvre Eiker
Kantorene/ organistene i Øvre Eiker

Kirkevergekontoret


Kontorene i Vestfossen kirke

Adresse: Skolegata 3, 3320 Vestfossen - se kart

Soknepresten i Fiskum og Vestfossen
Trosopplæreren i Øvre Eiker