Dåp småbarn


VI ØNSKER Å DØPE BARNET VÅRT, HVA GJØR VI

 

Det er mange følelser knyttet til det å få barn, deriblant glede, takknemlighet og undring. Noe av dette kommer til uttrykk i dåpen, som er blant det viktigste som skjer i kirken. I dåpen blir vannet, sammen med Guds ord, et middel for Guds kjærlighet. Dåpen er grunnleggende for vår identitet som kristne og som kirke.

Vi har elektronisk dåpsmelding, KLIKK PÅ dåpspåmelding nedenfor her.
 

Når dere skal fylle inn skjemaet trenger dere:

* Barnets fødselsnummer

 

Barnet må ha minst to faddere, alle faddere må være medlemmer av Den norske kirke, eller et kirkesamfunn som godtar barnedåp.

Dåpspåmelding

Hvis dere ikke finner en dag dere hadde tenkt, ta kontakt med oss på kirkekontoret, sammen finner vi kanskje en god løsning. 

Dere blir kontaktet i forkant for en samtale.

På denne samlingen snakker vi om hva dåpen er, hva som skjer under gudstjenesten og hva kirken tilbyr etter dåpen.

Praktisk info

Når dere har meldt inn barnets navn til folkeregisteret får dere tilsendt en «Bekreftelse på registrering av fødsel og navn i Folkeregisteret» i Altinn. Vi må ha den delen med navn på barnet med fødselsnummer og navn på foreldre. Vi må ha en kopi av denne.
Den laster dere opp i dåpspåmeldingsskjemaet, eller  sender den til oss 
I kirkeboka kan vi bare skrive navn på dåpsbarn og foresatte som er bekreftet av folkeregisteret.
 

Derfor må dere melde barnets navn til folkeregisteret før dåpen kan finne sted.

Husk at begge foreldre må godkjenne navnet. Dette gjøres via skatteetaten.no

Utensogns

Hvis dere bor i en annen kommune enn Øvre Eiker, men ønsker å døpe barnet deres i en av våre kirker er dere velkomne til det. Dere fyller ut skjema på vanlig måte, i tillegg må dere kontakte hjemmemenigheten med opplysninger om barnet, dere selv og faddere.

Tilbake