Voksne


Diakonien er kirkens omsorgstjeneste og danner grunnlaget for alt arbeidet i Den norske kirke. Vi jobber ut fra 4 søyler: nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket, og, kamp for rettferdighet. Vi har tilbud til mennesker i alle aldre.

Her ser du en oversikt over våre tilbud til voksne, samt lokal Plan for diakoni.