Velkommen som konfirmant våren 2022


Les mer

 

Velkommen som konfirmant våren 2022


Les mer

 

Nyheter

 

Menighetsbladet 2021 No2

Les mer

 

Tårnarbeider på Haug kirke

Les mer

 

Smittevertiltak i Kirkene i Øvre Eiker

Øvre Eiker følger Nasjonale tiltak når det gjelder smittevern

Les mer

 

Ombygginger på Haug menighetssenter

Haug menighetssenter vil framstå i ny prakt

Les mer

 

Vi tilbyr stell av graver

Les mer

Øvre Eiker følger nå de nasjonale retningslinjene. Dvs vi kan være flere på gudstjenester. Men følg oppsatte regler for hver kirke. Husk avstand.