Ansatte

Øvre Eiker kirkelige fellesråd

Adresse: Prof. Hans Strømsvei 10 3300 Hokksund
Telefon: 32 25 26 50
Epost: post@eiker.kirken.no
Åpningstider: kl.09.00 - 14.00
Telefontid: kl. 09.00 - 14.00

 
 

Kirkeverge

Oddvar Etnestad

97 59 94 46

Send e-post

Saksbehandler

Mette Solberg

41 45 16 49

Send e-post

Menighetspedagog/ menighetssekretær

Ruth Irene Thorkildsen

32 25 26 50

Send e-post

Menighetssekretær

Ellen Fagerlid

32 25 26 50

Send e-post

Sokneprest i Vestfossen og Fiskum

Anne-Jorun Bakken

99 10 50 27

Send e-post

Sokneprest i Haug og Bakke

Stig Kaarstad

47 28 28 92

Send e-post

Diakon

Ann-Kristin Eidsvåg

41 20 88 53

Send e-post

Kantor

JeeYoung Park

95 76 12 14

Send e-post

Kantor

Abram Bezuijen

990 26 454

Send e-post

Kirketjener

Marita Jørgensen

47 90 02 38

Send e-post

Kirketjener

Per Kårtvedt

92 20 01 91

Send e-post

Kirketjener

Bente Nikoline Ovnerud

95 94 98 36

Send e-post

Kirketjener

Torkild Ørstad

93 85 13 93

Send e-post

Kirketjener

Torunn Jacobsen

41 35 90 88

Send e-post

Kirketjener/ prosjektmedarbeider

Harald Martiniussen

40 53 32 80

Send e-post

Menighetspedagog

Linn Margrethe Sollie Hardang

40 63 28 27

Send e-post

Organist

Wiggo Nilsson

90 62 23 30

Send e-post

Prostiprest

Anders Norman Harboe

41 42 22 67

Send e-post

sokneprest Sigdal, Prost i Eiker

Lise Wold Kleven

95 72 48 47

Send e-post

Undervisningsleder

Kay-Morten Aarskog

99 50 00 73

Send e-post