Bingen kapell er 100 år i 2024


Her finner du høstens program for Bingen kapell

 

For nesten 100 år siden, 22.oktober 1924, klang kirkeklokkene for første gang over Bingen. I mer enn 
20 år hadde bygdefolk i bygda jobbet for å få oppført  et kapell. I mars 1908 ble Bingen kvinneforening startet. De hadde som mål å samle inn penger til bygging av en kirke.
Bygdefolk bidro med tømmer, penger og arbeid.
Det var en gledes dag da kapellet ble innviet.
I løpet av disse 100 årene har kirken blitt brukt til barnedåp, bryllup, begravelser, gudstjenester og andre arrangement.


I 2024 ønsker vi at kapellet er et bygg som skal være i bruk. Vi ønsker alle velkommen til gudstjenester, møter med foredrag, konsert og musikksamlinger.

Program for høsten 2024

Onsdag 21.08    Folkemusikk på 1700-tallet
kl. 18.00 Foredrag ved professor Anne Svånaug Blengsdalen og musikk ved Eiker Spelemannslag. Kaffe og kake

Søndag 08.09    Høsttakkegudstjeneste 
kl. 11.00  Familiegudstjeneste med Svein Ludvig Larsen. Kirkepølser i gapahuken på Moløkka etter gudstjenesten.
       
Onsdag 25.09    Countrygospel-konsert
kl. 19.00  Med Jan Morten Helgestad og John Hagen. Billettsalg: kr. 150, i døra. Barn/ungdom opp til 16 år gratis.

Onsdag 09.10    Formiddagstreff 
kl. 10.00        Gladsang fra Lier kommer, mat og utlodning.

Søndag 20.10    Jubileumsgudstjeneste – Vi feirer at kapellet er 100 år
kl.11.00        med biskop Jan Otto Myrseth m.fl. Kirkekaffe

Onsdag 20.11    Vi lærer av fortiden - Utgravningene på Sem
kl. 18.00        Foredrag med Bent Tafjord som forteller om utgravninger og funn. Kaffe og kake, loddsalg

Julaften 24.12    Julaftensgudstjenste
kl. 14.00        Vi møtes i kirka for å feire inngangen til jul
 

Tilbake