Si velkommen til vår nye sokneprest


Stig Kaarstad. Starter etter sommeren. Tidspunkt kommer

 

Stig Kaarstad jobber for tiden som sokneprest i Flesberg. Vi  gleder oss til han kommer,
og ønsker han hjertelig velkommen.

Tilbake