Vestfossen Urnelund


 URNELUNDEN I VESTFOSSEN ER NÅ KLAR TIL Å BLI TATT I BRUK.

 


Etter eit stykke planlegging og noko utsetting p.g.a. grunnforholda, er no Vestfossen urnelund på plass. Vi tykkjer vi har fått ein svært flott urnelund som inneheld både minnelund med felles gravminne med namneskilt og  urnefelt der ein kan ha eiga gravminne.  Den 25. oktober vart det gjennomført ferdigbefaring.

Søndag 12.februar ble urnelunden vigslet av sokneprest Anne-Jorun Bakken, og er nå klar til å tas i bruk.
«Jeg håper dette stedet kan være et godt sted å komme med sin sorg, men også et sted som bærer bud om håp.» 
Når vinteren slipper taket vil det bli plantet busker og blomster. Da vil det også bli en offesiell åpning.
 

Tilbake