Kommende søndags gudstjenester


Velkommen til gudstjenester  4.desember. 2.søndag i advent

 

 

Haug kirke kl 11:00
Anne-Jorun Bakken (prest), Wiggo nilsson ( organist) Anne- Kristin Eidsvåg ( diakon) og Torun Jacobsen( kirketjener) ønsker deg velkommen.

Bakke kirke kl 11:00
Svein Ludvig Larsen (prest), JeeYoung Park( organist) og Marita Jørgensen ( kirketjener) ønsker deg vekommen, det gjør også Bibelvandrerne som skal delta på gudstjenesten.

Tilbake