Minne- og urnelund ved Vestfossen kirke.


 

 

Som tidlegare orientert om, så måtte oppstart av arbeidet med minne og urnelund ved Vestfossen kirke utsettast.Det måtte gjennomføres grunnundersøkingar, etter at det hadde oppstått setningsskader på Vestfossen kirke.

No er undersøkingar gjennomført, og friskmeldt området, slik at planlagt minne- og urnelund kan etablerast som planlagt.
Som det går fram av namnet, så er det både urne og minnelund som skal på plass.

Øvst på vedlagt teikning er det urnefelt, der ein kan sette ned urne og ha eige gravminne.

På høgre i bildet er urnefelt til minnelunden. Her er det ikkje gravminne til kvar enkelt grav, men eit felles gravminnet som ligg midt i teikninga.Der ein kan sette opp minneplate, med namn på.

Det er Asplan Viak som har teikna. Opparbeiding som vil bli utført av Agaia, vil bli starta opp i veke 29, så vil arbeidet ta rundt 2 månaders arbeid, til det er ferdig.
Tilkomst vert frå inngang/parkeringa til Vestfossen kirke.

Tilbake