Årsmøte i Haug


 

Haug menighets årsmøte avholdes etter gudstjenesten i Haug kirke søndag 13.juni. Gudstjenesten starter kl 11, og er ferdig ca 12:15.

ÅRSMELDING 
Sakspapir til endring av liturgi

Tilbake