Ledig stilling som gravplassarbeider/ kirketjener i Øvre Eiekr


Søknadsfrist 18.mai. 2021
Kontaktperson: kirkeverge Kari Aasen Ingebo, 32252650
 

 

Øvre Eiker kirkelige fellesråd har sammenfallende grenser med Øvre Eiker kommune. Kommunen har 19 500 innbyggere.. Det er fire menigheter: Fiskum, Vestfossen, Bakke og Haug, og fem kirker. Ved fire av kirkene er det i dag gravplasser.


En fast 100 % stilling fra 1.juli 2021 eller etter nærmere avtale
Søknaden sendes elektronisk – se utlysning på www.kirkejobb.no
LINK TIL SØKNADSKJEMA


Det er ca. 16 hel- og deltidsansatte i Øvre Eiker kirkelige fellesråd, hvorav 5 gravplasssarbeidere/kirketjenere. Gravplasssarbeidere/kirketjenere utgjør en viktig ressurs i våre kirker og på gravplassene.
Stillingenes ansvar og hovedarbeidsoppgaver: 
•    Praktiske oppgaver i forbindelse med gudstjenester og kirkelige handlinger, konserter og andre arrangementer i menighetens regi og ved utleie av kirkene. 
•    Praktisk tilrettelegging, gjennomføring og oppfølging av gravferder og urnenedsettelser. 
•    Drift og vedlikehold av kirker og gravplasser. Dette innebærer renhold, tilsyn og vedlikehold av bygningene, tekniske anlegg, inventar og utstyr og øvrig vaktmestertjenester, vedlikehold og utvikling av grøntanlegg og snømåking.
•    Gi god service til gravplassens brukere. 
•    Det er utarbeidet stillingsbeskrivelse for stillingene.
 
Faglige kvalifikasjoner, erfaring og utdanning
•    Det stilles krav om førerkort klasse BE og traktor samt kompetansebevis M2 (gravemaskin)
      og M4 (hjullaster)
•    Relevant erfaring fra tilsvarende arbeid/anleggsgartner
•    Søkere må være i en fysisk form som gjør vedkommende i stand til å utføre de arbeidsoppgaver som er          nevnt over samt kunne arbeide utendørs store deler av arbeidstiden
•    Må beherske norsk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper: 
•    Kan opptre profesjonelt i møte med mennesker i ulike livssituasjoner
•    Ha evne til å ta tak i, gjennomføre og sluttstille arbeidsoppgaver uten direkte oppfølging av andre.
•    Fleksibel, omgjengelig og god på samarbeid
•    Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr:
•    En variert og utfordrende stilling som du selv kan være med å forme og videreutvikle
•    Godt arbeidsmiljø i samarbeid med ansatte/frivillige medarbeidere
•    Lønn i henhold til KA’s tariffavtale og pensjonsordning gjennom KLP

Annet
•    Det må påregnes en del helge- og kveldsarbeid.  
•    Søker må være medlem av den norske kirke
 

Tilbake