Tårnarbeider på Haug kirke


 

Kommer du forbi Haug kirke vil du se at der er det montert stillas. Etterhvert  blir hele tårnet " pakket inn"
Det vil utover våren og tidlig høst bli arbeidet med reperasjon av taket på tårnet.

Høsten 2019  falt det ned takstein fra tårntaket. Området rundt tårnfoten  ble sperret av, og det ble satt opp conteinertuneller ved inngangene.

Nå skal tårntaket byttes og det skal utbedres noen innvendige råtesjader i tårnet.

Kommunen har bevilget 3 millioner, og Riksantikvaren har bidratt med 900 000 kr i støtte til utbdringen.

Arbeidet er tenkt ferdigstilt i løpet av høsten 2021

Castor kompetanse AS er angasjert for å foreta istandsettingen.

Under arbeidsperioden blir det satt opp gjerde rundt tårnfoten for å sikre at ingen har tilgang til anleggsområdet

 

Tilbake