KIRKEVALGET 2023


Her kan du finne generell infomasjon om valget. 

Nominasjonskomiteer i hver menighet utarbeider lister som valgstyret i hver menighet skal godta.
Det  er også mulig å opprette alternative lister til valgstyret. Frist for å levere lister er  31.mars kl 12:00.
Her kan du lese kriteriene for listeforslag utenom nominasjonskomiteen