Dåp


 

Dåpen er et tegn på Guds kjærlighet til alle mennesker, og en gave som det bare er å ta imot, uansett når i livet vi døpes, barn, unge og voksne er like velkomne.

Du er velkommen til å ta kontakt med oss hvis du vil bli døpt, eller du ønsker å la barnet ditt døpes.

 

Når noen blir døpt i Den norske kirke, blir de medlem av kirken. Det er ingen aldersgrense for dåp, men mange velger å la barna bli døpt mens de er små. 

Har du spørsmål om dåp kan vi kontaktes på 32 25 26 50.

Takk for at dere velger dåp.