Sett inn innhold...

 

Konfirmasjonstiden & påmelding     

Konfirmasjonstiden er en mulighet til å bli bedre kjent med kristen tro, bedre kjent med deg selv, og kjent med nye venner. Under finner du påmeldingslenke og lenke til infobrev med oversikt over de viktigste datoene.

Velg den menigheten du vil konfirmeres i for påmelding:

Konfirmasjon i Bakke kirke/ Bingen kapell
Konfirmasjon i Fiskum kirke
Konfirmasjon i Haug kirke
Konfirmasjon i Vestfossen kirke

KONFIRMANTBROSKYJRE 2022-2023
INFOBREV

 

 

 

Noe av det du får oppleve er

 • Gode fellesskap
 • Undervisning og samtaler om kristen tro og det å være ung
 • Engasjement i miljø- og solidaritetsarbeid
 • Å bli kjent med kirkerommet
 • Å være med på gudstjenester
 • Turer og konfirmantleir.

I konfirmasjonstiden utforsker vi temaer som

 • Vennskap og relasjoner
 • Gud, Jesus og Den hellige ånd
 • Død, sorg og glede, godt og vondt
 • Kjærlighet, seksualitet og samliv
 • Gudstjeneste og nattverd
 • Selvbilde, identitet og menneskesyn
 • Miljø og rettferdighet, Solidaritet og nestekjærlighet
 • ​Bibel og bønn 


Her i Øvre Eiker ønsker vi å legge til rette for ulike måter å lære sammen på. Du som konfirmant velger en temagruppe du blir med i, vi drar på leir sammen, og du får være med å delta i spennende gudstjenester. I følge trosopplæringsplanen "Gud gir - Vi deler", skal konfirmasjonstiden ha et omfang på minst 60 timer og selve konfirmasjonstiden varer i ca. 8 måneder.

«Ordet konfirmasjon betyr egentlig å bekrefte.Gud ønsker å gi konfirmanter frihet til å tenke seg om og mulighet til å oppdage at Guds kjærlighet er slik Jesus viste den i møte med mennesker. Og det var en tøff kjærlighet. Tøff, fordi den tålte svik og nederlag. Kjærlighet, fordi den gav tilgivelse og ny start. Det er en sånn tro jeg har sans for. En tro som tåler livet!» Tidligere Biskop Per Arne Dahl, Tunsberg bispedømme.

Kirken er et trygt og mangfoldig felleskap der vi alle kan være oss selv. Vi ønsker at alle skal få en god konfirmanttid, og dersom det er behov for individuell tilrettelegging kan du si fra til oss så legger vi en plan sammen. 


Etter konfirmasjonstida er over, er du velkommen videre i ungdomsarbeidet i Kirka. Hver Tirsdag samles vi på Haug menighetssenter for mat, henging og ulike aktiviteter. Det er en mulighet til å gå dypere i troen på Jesus, leve ut kjærlighet i praksis og være en del av et sterkt og trygt felleskap. Der får du blant annet være med på Joysing, Lederkurs, Filmkvelder, Bakekurs, Turer og mye annet gøy.

Konfirmasjonsundervising

Konfirmantundervisningen hos oss er tredelt, det som skjer i din lokale kirke, det som skjer felles for alle 4 menighetene i Øvre Eiker og det som skjer digitalt.
I den lokale kirka møtes konfirmantene til undervisning og gudstjenester

På fellessamlinger møtes konfirmantene leir og temagrupper, og er med på Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon

Digitalt får konfirmantene små oppgaver hver uke via snapchat og youtube der de øver på kristen tro i hverdagslivet

Flere detaljer om undervising, tid og sted, temagrupper og leir sende på epost til alle påmeldte.

Vi starter normalt konfirmantåret  med presentasjonsgudstjenester i September.

Er du ikke døpt?

Du er velkommen til å melde deg på konfirmasjonsundervisningen selv om du ikke er døpt. I løpet av konfirmasjonstiden avtales og gjennomføres dåpen.Du må være døpt før du kan konfirmeres.