Alle arrangementer avlyst til over påske


Med bakgrunn i det regionale tiltaket som er innført i Viken fra 16.mars, vil vi dessverre måtte avlyse alle arrangementer fram til og med 11.april. med untak av begravelser/bisettelser 

 

Ved begravelser/ bisettelser er det tillatt med 30 deltakere til stede når alle deltakere har faste, tilviste plasser.

Prest / diakon er tilgjengelig for samtale med enkeltpersoner. Denne kan etter avtale være i kirkerommet 

KIRKEKONTORET I HOKKSUND

Våre ansatte jobber fra hjemmekontor, men ta gjerne kontakt på telefon: 32 25 26 50, eller mail: post@eiker.kirken.no, så hjelper vi deg.
Du kan også ringe direkte til våre ansatte

Link til detaljert info fra regjeringen.

Link til smittevernveileder for Den Norske Kirke

Tilbake