Publikumsinformasjon om smittevern fra 18. januar


Regjeringen oppdaterte sine smittevernregler 25.februar

 

 

I kirkene våre har vi faste tilviste plasser. Det betyr at folk skal sitte på tilvist plass under hele arrangementet. Antall deltakere skal tilpasses slik at det er mulig å overholde krav til avstand som fortsatt er 2 meter mellom personer som ikke tilhører samme husstand. Alle må registreres med navn og telefonnummer. Listene slettes etter 14 dager. Det brukes munnbind når man går inn og ut av kirka. Håndsprit benyttes ved ankomst. Husk å holde deg hjemme hvis du er syk eller i karantene.

Vi kan fortsatt ikke håndhilse eller klemme hverandre.

I Bakke og Fiskum kan det være 50 personer i tillegg til medvirkende.
I Haug kan det være 50 personer nede i og 16 på galleriet.
I Vestfossen kirke kan det være 75 personer til stede.

Gudstjenester:

Det vil bli avholdt gudstjenester i forhold til kalenderen framover.
Sitt på tilvist plass under hele arrangementet. Det er lov å forlate plassen ved nattverd, husk å holde minst en meters avstand.
Følg anvisninger fra prest og kirkeverter.

Spesielt for gravferd:

  • Maksantallet på gravferd er det samme som  tillatt antall i kirkene
  •  Ved utbæring av kisten skal det brukes munnbind da en ikke kan opprettholde en meters avstand.  Dette gjelder også tjenestegjørende og andre ansatte.
  • Ved urnenedsettelse kan de nærmeste være til stede. Munnbind benyttes der det ikke kan opprettholdes en meter avstand. Dette gjelder også tjenestegjørende og andre ansatte.

Spesielt for dåp:

Det er alltid mulighet å ha dåp. Noen ganger legges dåp i den ordinære gudstjenesten, andre ganger kan det være aktuelt å gjennomføre egne dåpsgudstjenester. Ta kontakt med kirkekontoret, så finner vi ut av det.
Hvor mange gjester det enkelte dåpsfølge kan ha med seg, må avklares med prest på forhånd.
Ved gjennomføring av dåpshandlingen er det kun dåpsforeldre og prest som står fremme i koret.

Spesielt for vielser:

Det gjennomføres vielser med tillatt antall tilstede i kirken, gjestene sitter på tilviste plasser.
Kun brudepar og forlovere står framme sammen med presten.

Menighetsråd- og Fellesrådsmøter

Rådsmøter kan gjennomføres.
De vanlige smittevernreglene gjelder med hensyn til avstand, renhold og hygiene.


Ta kontakt dersom noe er uklart eller om du har spørsmål!
tlf 32 25 26 50.

Tilbake